Våre tjenester

Rens og Vedlikehold

Ta kontakt nå
  Rens

Ventilasjonssystemer og komponenter skal renses med faste intervaller. Riktig utstyr og god dokumentasjon er nøkkelen.


  Rengjøring

Det skal brukes riktige rengjøringsmetoder av komponenter som varmegjenvinnere, ventiler og vifter.


  Generelt vedlikehold

Vedlikehold handler ikke bare om at det skal se fint ut, men også om at det skal fungere.Service og installasjon

Bestill nå
  Aggregater og Vifter

Beregning av nye aggregat og vifter med montering.


  Drift og Service

Drift og Service for vifter og aggregater. Filterskift.


  Kjøkkenhetter

Vi hjelper deg med kjøkkenhetter påkoblet sentrale og felles ventilasjonsanlegg.ANDRE TJENESTER


Spør oss

  Konsult og Rådgiving

Alt av boligventilasjon, fiberkamera inspeksjon, rapporter og annet.


  Avviksrapporter

Jenssen-System AS leverer gode avviksrapporter hvor vi avdekker feil og mangler på ventilasjonsanlegg.


  Andre tjenester

Innregulering, Prøvetaking og analyser, HENØK


Omfang

Boligventilasjon

Balansert ventilasjon Sentral ventilasjon Passiv ventilasjon Kjøkkenhetter

Leilighetskomplekser


Balansert ventilasjon Sentral ventilasjon Passiv ventilasjon Fellesanlegg

KONTOR-, INDUSTRI-, OG NÆRING

Balansert ventilasjon Avtrekksventilasjon

Dekningsområde Oslo - Akershus - Østfold - Vestfold - Drammen

Ser frem til å høre fra deg!


Ta kontakt nå